Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B2
previous Lớp Đệ Tam B1
Ban khen danh dự
Phạm Đỗ Chung
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCANH VĂN
1 - Nguyễn Tuấn Dũng
2 - Châu Huyết Hùng
3 - Phạm Đỗ Chung
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Nguyễn Tuấn Dũng
3 - Nguyễn Đức Hạnh
1 - Phạm Đỗ Chung
2 - Phạm Công Tâm
3 - Đoàn Quốc Trấn
LÝ HÓACÔNG-DÂN GIÁO-LÝSỬ ĐỊA
1 - Trần Công Tiến
2 - Đinh Văn Thắng
3 - Nguyễn Tuấn Dũng
1 - Phạm Đỗ Chung
2 - Bùi Quang Vũ
3 - Châu Huyết Hùng
1 - Vũ Ngọc Tâm
2 - Trang Ngọc Ấni
3 - Phạm Đỗ Chung
QUỐC-VĂNVẠN VẬT
1 - Đoàn Quốc Trấn
2 - Nguyễn Huy Thắng
3 - Vũ Ngọc Tâm
1 - Phạm Công Tâm
2 - Trang Ngọc Ấn
3 - Phạm Đỗ Chung
68-69_detam-b1-p0
68-69_detam-b2-p1
Hàng 11  
Khưu Đức Lập, Triệu Thiên Tường, Nguyễn Tăng Hiếu, Vũ Đình Chấn, Trần Công Tiến, Nguyễn Hữu Phước.
Hàng 10  
Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Ngọc, message Dư Thiên Lộc, Nguyễn Tuấn Dũng, Ngô Duy.

Hàng 9  
Trang Ngọc Ẩn, Mai Quốc Việt, Đoàn Quốc Trấn, Trần Trọng Khanh, Uông Tiến Hải.
Hàng 8  
Đỗ Anh Tuấn, Đinh Văn Thắng, Trần Ngọc Lam Sơn, Nguyễn Thụy Thắng, Phạm Bá Thông.
Hàng 7  
Dương Thiết Hùng, Nguyễn Chi Lăng, Võ Hoàng Thành, Nguyễn Đình Thuận, Hà Minh Ngọc, Phạm Đỗ Chung.
Hàng 6  
Lê Thanh Phong, Đoàn Hoan, Trần Quốc Thông, Châu Huyết Hùng, Vũ Ngọc Tâm.
Hàng 5  
Nguyễn Quốc Hùng, Trần Hữu Thạnh, Nguyễn Long Phụng, Phan Văn Nam, Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn Quang Trung.
Hàng 4  
message Lê Quang Huy, message Lê Kim Ngọc, Lâm Chí Hiền, Phạm Văn Đặng, Dương Phước Hưng.
Hàng 3  
Nghiêm Xuân Đàm, Lý Kiến Trung, Vương Thanh Liêm, Lương Văn Thuận, Trịnh Khanh, Nguyễn Trung.
Hàng 2  
Hồ Văn Tiến, Nguyễn Trung Hiếu, message Bùi Quang Vũ, Trần Phước Hưng, Nguyễn Ngọc Thượng.
Hàng 1  
Phạm Công Tâm, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Quang Sang, Phùng Bá Du, Tô Hổ, Trần Công Khanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Tam B1