Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B1
Lớp Đệ Tam B2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Mạnh Thắng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Mạnh Thắng
2 - Bùi Đại Hải
3 - Đoàn Thanh Bình
1 - Đoàn Thanh Bình
2 - Trương Công Khanh
3 - Đặng Hữu Đức
1 - Lê Hữu Đức
2 - Dương Anh Tuấn
3 - Đoàn Thanh Bình
ANH VĂNLÝ HÓACÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Mạnh Cường
2 - Nguyễn Mạnh Thắng
3 - Nguyễn Thanh Tâm
1 - Đặng Hữu Đức
2 - Dương Anh Tuấn
3 - Đoàn Thanh Bình
1 - Đoàn Thanh Bình
2 - Nguyễn Mạnh Thắng
3 - Nguyễn Đạt Chính
SỬ ĐỊAQUỐC-VĂNVẠN VẬT
1 - Nguyễn Mạnh Thắng
2 - Huỳnh Đại Hải
3 - Đặng Hữu Đức
1 - Nguyễn Mạnh Thắng
2 - Đặng Như Chương
3 - Võ Duy Hoàng
1 - Đoàn Thanh Bình
2 - Trương Kim Long
3 - Hà Thúc Tuấn
68-69_detam-b1-p0
68-69_detam-b1-p1
Hàng 11  
Trương Công Khanh, Lê Trọng Đức, Trần Việt Hưng, Hoàng Tuấn Khải, Nguyễn Hữu Hòa, message Trần Hùng.
Hàng 10  
Lê Minh Giang, Trần Bá Thành, Tôn Thất Phương, Trương Kim Long, message Nguyễn Quốc Dũng.

Hàng 9  
Đặng Hữu Đức, Đoàn Thanh Bình, Phạm Thành Nhân, Tông Tấn Nhiệm, Nguyễn Văn Trung, Bùi Xuân Hải.
Hàng 8  
Lê Tiến Hùng, Nguyễn Mạnh Thắng, Trương Gia Lân, Đoàn Tất Trung, Nguyễn Hữu Thanh.
Hàng 7  
Ngô Thanh Quang, Đỗ Minh Long, message Nguyễn Văn Sáng, Lê Hữu Đức, message Nguyễn Ngọc Thu, Phó Hoàng Trí.
Hàng 6  
Khương Hữu Phước, Nguyễn Đạt Chính, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Trọng Tuyến, message Trần Tiến Đức.
Hàng 5  
Huỳnh Đại Hải, Nguyễn Kinh Luân, Đặng Như Chương, Phạm Hùng Thang, Dương Anh Tuấn, Võ Duy Hoàng.
Hàng 4  
Nguyễn Thanh Tâm, Nghiêm Xuân Mạnh, Hà Thúc Khánh, Đào Duy Kha, Hà Thúc Tuấn.
Hàng 3  
Thái Quang Ngà, Tạ Văn Chiến, Phan Hữu Hoài, Huỳnh Xuân Sơn, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Long Hoàn.
Hàng 2  
Lý Thanh Trung, Nguyễn Hùng Lâm, Trần Minh Chúc, Mã Tấn Thanh, Bùi Quang Trân.
Hàng 1  
Đàm Phi, Nguyễn Khắc Thường, Nguyễn Dương An, Trần Xuân Thu, Hà Minh Chánh, Nguyễn Quang Huy.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Tam B2 next