Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhạc (1)
previous Câu lạc bộ Nhiếp ảnhLớp Nhạc (2) next
nhac1

Với mục đích phát huy mọi khả năng tiềm tàng nơi con người và đào tạo một con người toàn diện: Trong niên học 1968 - 69, trường Lasan Taberd đã tổ chức Lớp Nhạc để khuyến khích các học sinh yêu nghệ thuật có dịp thi thố tài năng.

Lớp Nhạc này do một Sư Huynh phụ trách cùng một nhóm Giáo sư tốt nghiệp trường Âm Nhạc Quốc Gia.

Lớp đã mở trong năm 1968 - 1969
1. Nhạc lý và nhạc phổ.
2. Tây Ban Cầm cổ điển (Guitare classique)
3. Măng Cầm (Mandoline)
4. Vĩ Cầm (Violon)
5. Dương Cầm (Piano)
Lớp sắp mở trong năm 1969 - 19670
6. Tây Ban Cầm tân thời (Guitare Moderne)
7. Đánh Trống (Batterie)
8. Phong Cầm (Accordéon)
9. Organ (Đàn điện) (Orgue électronique)
10.Trung Hồ Cầm (Violoncelle)
11. Đại Hồ Cầm (Contrebasse Cordes)
12. Ống Sáo (Flute)
13. Saxophone (Soprano-Alto-Tenor-Basse)
14. Clarinette
15. Trompette
16. Đàn tranh
17. Trompone
nhac2
Lớp Nhạc (1)
previous Câu lạc bộ Nhiếp ảnhLớp Nhạc (2) next