Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
previous Ca đoàn TaberdLớp Nhạc (1) next
Chương trình học tập:

Mỗi khóa gồm có ba phần:

Lý thuyết, Thực tập ngoài trời, Thực tập phòng tối.

a) Lý thuyết tại trường (12 giờ) về loại máy ảnh, các bộ phận, phim, thuốc, sử dụng, phụ tùng, khoảng rõ, nguồn sáng, bố cục, chụp đèn, ảnh màu.

b) Thực tập ngoài trời (9 giờ) các nơi thực tập tại Thủ đô và ven đô.

nhiep_anh2

c) Kỹ thuật phòng tối (12 giờ) pha thuốc, tráng phim, rửa ảnh, phóng ảnh, ghép ảnh, các môn được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các Nhiếp ảnh gia tên tuổi: Phùng Văn Trực, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Huy Trực, Phạm Văn Mùi, Trần Cao Linh, Nguyễn Cao Đàm, Bùi Quí Lân, Lâm Quang Xuân.

Kết quả 23 trúng tuyển kỳ I và 12 trúng tuyển kỳ II về Sơ Cấp.

Về Trung Cấp có 16 người đã vào thi và trúng tuyển kỳ thi Trung Cấp cuối năm.

Dưới sứ hướng dẫn khéo léo của các Thầy trong nghề Hội Nhiếp Ảnh Taberd đã đào tạo trong niên khóa 68 - 69 hơn 30 mầm non trong nghệ thuật phóng viên.

nhiep_anh3
nhiep_anh1
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
previous Ca đoàn TaberdLớp Nhạc (1) next