Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Một màu cờ, hai thế hệ (1)
previous Đầu mùa 12-8-68Một màu cờ, hai thế hệ (2) next
hai_the_he1
hai_the_he2

Lễ khai giảng Niên khóa là thể theo truyền thống của tinh thần Lasan.

Đặc biệt niên khóa 68 - 69, nhân dịp Taberd vừa tròn 80 năm hoạt động, lễ khai giảng tự đã hàm dưỡng những ý nghĩa cao trọng theo tiếng gọi VỀ NGUỒN để trước khi dấn bước được một lần với trông dĩ vãng xa xưa của tiền nhân đã từng hy sinh trọn cuộc đời xây dựng nên cơ nghiệp tinh thần này. Lễ khai giảng nhằm vào sáng 26/09/1968, Đức Cha Nguyễn Văn Bình dâng Thánh Lễ và ban huấn từ cho gia đình Taberd trước sự hiện diện của Nghị sĩ Nguyễn Văn Huyền, Sư Huynh Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh và một số đông quan khách, Phụ huynh cùng hơn 100 Sư Huynh, Giáo Chức.

hai_the_he3 hai_the_he4
Một màu cờ, hai thế hệ (1)
previous Đầu mùa 12-8-68Một màu cờ, hai thế hệ (2) next