Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Tết Kỷ dậu 1969 (2)
previous Tết Kỷ dậu 1969 (1)
tet_ky_dau1

Sau lễ thượng kỳ, một hồi trống chiêng vang dội, âm thanh vút tỏa rồi như nhuần thấm vào lòng mỗi người, rung động cả một tập thể; tiếp theo, Đại diện học sinh đọc chúc từ kính dâng lên các vị Thầy khả kính lòng biết ơn sâu xa và thành thật nhất của đám môn đệ Taberd tiêu biểu của tinh thần sư đệ bất diệt. Sau đó, các anh Đại diện với quốc phục chỉnh tề tiến lên khán đài, dâng bánh chung, bánh dầy và hoa để tết Ban Giám đốc và quí Thầy. Anh em Taberd dùng bánh chưng, bánh dầy, làm lễ Sêu Tết, cũng đồng thời bày tỏ ý nghĩa của lòng chung thủy mặn nồng. Tiếc một điều Tết Kỷ Dậu thiếu pháo nổ nhưng từng chậu cúc vạn thọ thì vẫn son tươi. Từng tràng pháo tay đã thay cho âm thanh của pháo.

tet_ky_dau5
CHÚA XUÂN NHƯ MUÔN HOA
TẾT KỶ DẬU TABERD NHƯ MỘT ĐÍCH ĐIỂM VỀ NGUỒN.
tet_ky_dau6
Tết Kỷ dậu 1969 (2)
previous Tết Kỷ dậu 1969 (1)