Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Bóng dáng người xưa (2)
previous Bóng dáng người xưa (1)Tết Kỷ dậu 1969 (1) next

Cứ theo lệ thường, và mỗi năm Sư Huynh Giám Tỉnh lại thăm trường Ta một lần.

Năm nay, Sư Huynh Phụ tá Giám Tỉnh được sự ủy nhiệm của Sư Huynh Giám Tỉnh lại tới thăm anh em ở Trường Ta. Ồ, Sư Huynh Phụ tá Giám Tỉnh không phải ai xa lạ hơn là Sư Huynh nguyên Hiệu trưởng trường Ta, các anh em vui mừng và hãnh diện về điều đó.

nguoi_xua3
nguoi_xua4

Với những kinh nghiệm nghiệm của chức vụ mới cộng với những kinh nghiệm sau các cuộc du hành ngoại quốc mới đây, Sư Huynh Phụ tá Giám Tỉnh đã "nhìn rộng thấy xa" và ban cho anh em học sinh những lời nhắn nhủ rất thiết thực.

Cũng trong dịp nay, Người lại hân hoan khi thấy công trình của Người được nối tiếp bằng những thành quả tốt đẹp.

nguoi_xua5
Bóng dáng người xưa (2)
previous Bóng dáng người xưa (1)Tết Kỷ dậu 1969 (1) next