Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Trong vườn mây trắng
previous Chân trời mở rộngBóng dáng người xưa (1) next
trong_vuon1

Đi vào thực tế - một trong mấy chủ đề của đoạn đường 68 - 69, Anh em của trường Nhà đã được Ban Giám đốc hướng dẫn đến thăm Nhà Máy Nước Đá ở Chợ Quán, Nhà Máy Lọc đường ở Khánh Hội cũng không ngoài mục đích quan sát tại chỗ trong chương trình tìm học tìm hiểu của Nhà Trường. Được biết, kể từ năm nay Taberd quyết tranh thủ với thời gian, cải tiến về mọi mặt trong mục đích thích nghi Học đường với thực tế. Đây mới chỉ là một vài bước mở đường nhưng đã đủ tầm vóc trước một tương lai vàng son đang tới.

trong_vuon2 trong_vuon3
trong_vuon4
Chân trời mở rộng
previous Chân trời mở rộngBóng dáng người xưa (1) next