Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Chân trời mở rộng
previous Nước non vùng vẫyTrong vườn mây trắng next
chan_troi1

Đi vào thực tế - một trong mấy chủ đề của đoạn đường 68 - 69, Anh em của trường Nhà đã được Ban Giám đốc hướng dẫn đến thăm Nhà Máy Nước Đá ở Chợ Quán, Nhà Máy Lọc đường ở Khánh Hội cũng không ngoài mục đích quan sát tại chỗ trong chương trình tìm học tìm hiểu của Nhà Trường. Được biết, kể từ năm nay Taberd quyết tranh thủ với thời gian, cải tiến về mọi mặt trong mục đích thích nghi Học đường với thực tế. Đây mới chỉ là một vài bước mở đường nhưng đã đủ tầm vóc trước một tương lai vàng son đang tới.

chan_troi2 chan_troi3
chan_troi4
Chân trời mở rộng
previous Nước non vùng vẫyTrong vườn mây trắng next