Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4e-1
Lớp 4e-2 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Long
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Văn Long
2 - Trần Dương Quân
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Trần Dương Quân
2 - Trần Văn Long
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Trần Thanh Nhã
2 - Dương Hoàng Lý
3 - Lương Minh Trí
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Phan Quang Chí Hiếu
2 - Phạm Minh Đức
3 - Trịnh Đức Khải
1 - Trần Văn Long
2 - Vũ Anh Dũng
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Hồ Hữu Thuận
2 - Phạm Minh Đức
3 - Trần Dương Quân
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Trương Thiện Thành
2 - Lương Minh Trí
3 - Trần Phương Thái
1 - Trần Văn Long
2 - Trần Dương Quân
3 - Phan Bộ An
1 - Trần Cử Nhơn
2 - Trần Văn Long
3 - Hồ Hữu Thuận
68-69_4e-1-p1
Hàng 2  
Nguyễn Minh Hải, Lê Trọng Dũng, Trần Phương Thái, Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Chi Đạo, Trần Duy Nghĩa, message Vũ Anh Dũng.
Hàng 1  
Lương Tấn Phú, Ngô Hùng Tín, Ngô Minh Đường, Trần Cử Nhơn, Bùi Quang Thuận, Bùi Nguyên Khánh, Trần Kim Thạch, Nguyễn Công Mỹ.

message Có tin nhắn

68-69_4e-1-p2
Hàng 2  
Huỳnh Khánh Tấn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Tuấn, Lê Hữu Trí, Lạc Thảo, Lê Đức Thụ, Dương Minh Đức, message Thái Thành Dân, Bùi Anh Dũng, Bùi Ngọc Minh, message Cao Đình Hùng.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Hiệp, Trần Văn Long, Lương Minh Trí, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Minh Đức, Hồ Hữu Thuận, Đào Thế Hùng, Trần Trung Sơn, message Phan Bộ An, Tôn Thất Quốc Tuấn, Trịnh Đức Khải, Phạm Quí Trọng.

message Có tin nhắn

68-69_4e-1-p3
Hàng 2  
Gia Kiến Nghiệp, Trương Thiên Thành, Chung Thiện Long, Nguyễn Khoa Duy, message Phan Chí Dũng, Trần Thanh Nhã, Trần Bá Vạn, Phan Quang Chí Hiếu.
Hàng 1  
Lê Quang Huệ, Lê Minh Kiến, Trịnh Công Lữ, Nguyễn Trường Sơn, Bùi Đình Cầu, Trương Ngọc Danh, message Phạm Kim Tuấn.

message Có tin nhắn

Lớp 4e-2 next