Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B2
previous Lớp Đệ Tam B1
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Đức Trình
2 - Trần Văn Hậu
3 - Dương Hoàng Đông
1 - Dương Hoàng Đông
2 - Lê Hoàng Hải
3 - Nguyễn Xuân Thưởng
1 - Vũ Trụ
2 - Lê Quang Trung
3 - Bảo Quân
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Ái Quýnh
2 - Võ Văn Huy
3 - Nguyễn Anh Dũng
1 - Vũ Quốc Dũng
2 - Lý Thanh Nhân
3 - Trần Văn Hậu
1 - Ái Quýnh
2 - Trần Văn Hậu
3 - Nguyễn Hùng Phát
THƯỜNG-THỨC
1 - Trần Văn Hậu
2 - Dương Hoàng Đông
3 - Nguyễn Thành Hải
68-detam-b2-ed
Hàng 4  
Trần Văn Hậu, Hà Thế Phiệt, Nguyễn Đức Trình, message Nguyễn Anh Dũng, Phan Đăng Khóa, Huỳnh Trí Bình, Trà Văn Hữu, Phạm Minh Cảnh, Tạ Văn Quý, Bành Mạnh, Nguyễn Thành Hải, Diệp Ví Quang, message Lý Thanh Nhân.
Hàng 3  
message Ái Quỳnh, Bảo Quân, Phạm Phú Quới, Nguyễn Thanh Phước, Nguyễn Đức Hạnh, message Phan Tuấn Kiệt, Vũ Trụ, Nguyễn Văn Thình, Trần Trọng An Phú, Nguyễn Hùng Phát, Tôn Tiến Lộc, Phạm Công Thanh.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Long, Đặng Quốc Tuấn, Lê Quang Trung, message Tôn Thất Hiền, Nguyễn Văn Phước, La Dưởng Hồng, Nguyễn Xuân Thưởng, Phạm Trung Trinh, Đỗ Minh Thành, Trần Hồng Nguyên, Võ Văn Huy, Trương Kiều.
Hàng 1  
Vũ Đình Phương, Nguyễn Hữu Trọng, Huỳnh Công Tâm, Vũ Quốc Dũng, Đỗ Đăng Thuận, Bảo Sự, Ngụy Văn Năng, message Lê Hoàng Hải, Mã Diệu Huy, Dương Hoàng Đông, Vũ Dũng, Nguyễn Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Tam B1