Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 8
previous Lớp 9ème 7Lớp 9ème 9 next
Ban khen danh dự
Lưu Minh Chánh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Lưu Minh Chánh
2 - Nguyễn Quang Vinh
3 - Lê Minh Hải
1 - Nguyễn Trung Thành
2 - Phí Trọng Huấn
3 - Trịnh Minh Luân
1 - Nguyễn Trung Thành
2 - Lê Đào Vinh
3 - Tiến Thiện An
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Ngô Văn Vinh
2 - Tiến Thiện An
3 - Nguyễn Văn Thọ
1 - Trần Thiện Tâm
2 - Nguyễn Tiến Dũng
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
68-9e-8-ed
Hàng 6  
message Trần Quân Hiệp, Lưu Minh Chánh, Lê Minh Hải, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Đăng Hòa, message Lê Phước Hiệp, Nguyễn Minh Sang.
Hàng 5  
message Trần Văn Thạch, Võ Hồng Sơn, Vũ Văn Anh, Trần Quốc Quân, Nguyễn Sơn Triết, message Đặng Quốc Dân, message Nguyễn Văn Nghĩa, message Võ Tiến Dũng.
Hàng 4  
Bùi Bảo Quốc, Ngô Quốc Huy, Vũ Minh Châu, Hồng Thảo Tri Ngô Phương, La Bái Huê, Đồng Khắc Vinh, Nguyễn Hữu Châu, Phạm Mạnh Quân, Tăng Trọng Hậu.
Hàng 3  
Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Hữu Trí, Phạm Tường Thụy, message Lý Trường Sơn, Nguyễn Quang Vinh, message Nguyễn Thế Châu, message Nguyễn Kim Bảng, Trần Viết Tuất, message Trần Tiến Nghiêm Minh.
Hàng 2  
message Huỳnh Minh Châu, Nguyễn Ngọc Diệp, message Lê Như Tuấn, Lai Hoàng Minh, Trịnh Phi Hùng, Trần Mạnh Tiến, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đăng Thục, Dương Đình Dũng, Phạm Văn Đủ.
Hàng 1  
Đỗ Phi Hùng, Lư Đồng Tâm, Nguyễn Hoàng Tuân, message Nguyễn Văn Trí Hùng, message Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Đức Vinh, Nguyễn Nhật Nam, Tăng Trọng Hiếu, Trần Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 7Lớp 9ème 9 next