Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 8
previous Lớp 8ème 7Lớp 8ème 9 next
Ban khen danh dự
Phạm Ngọc Điệp
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Hoàng Việt
3 - Nguyễn Thế Hưng
1 - Nguyễn Văn Chương
2 - Nguyễn Hồng Phước
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Phạm Ngọc Điệp
2 - Trương Chúc Quản
3 - Trần Quang Giàu
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Lê Quang Thông
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Nguyễn Thế Hưng
1 - Trần Hữu Trí
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Nguyễn Hoàng Việt
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Nguyễn Thế Hưng
68-8e-8-ed
Hàng 5  
Lâm Minh Diệu, message Nguyễn Đức Hoàng, message Trần Hữu Trí, message Hà Minh Nhường, Trần Ngọc Sơn, Phan Đình Mỹ Kim, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Tiến Lợi.
Hàng 4  
message Trần Xuân Hồng, message Thạch Châu Hồng Thọ, 3Passed away Nguyễn Hồng Kiếm, Đặng Trung Nghĩa, message Trương Chúc Quảng, Lâm Thành Lộc, message Lê Minh Triết, Trương Công Hòa, Trần Quốc Hùng.
Hàng 3  
message Nguyễn Hoài Vũ, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Quang Thông, Nguyễn Thanh Liên, Trương Quang Tín, message Hồ Văn Tuấn, message Thái Hy Siêu, Lê Tấn Thành, message Võ Công Khanh, message Trần Quang Giàu.
Hàng 2  
message Lê Nguyên Bắc, message Nguyễn Minh Dũng, message Nguyễn Duy Minh Trị, message Trần Xuân Dũng, message Nguyễn Thanh Hà, message Dương Quốc Chương, Trần Anh Việt, message Nguyễn Kim Hưng, Tô Anh Tuấn, Ngô Hoàng Sơn.
Hàng 1  
Nguyễn Thế Hưng, Lưu Quang Bảo, Đoàn Văn Bình, Phạm Ngọc Điệp, Trần Ngọc Ẩn, message Trần Chí Hiếu, message Nguyễn Tuấn Sĩ, message Trần Minh Xuân, Passed away Lê Quang Trung, message Nguyễn Văn Chương.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 7Lớp 8ème 9 next