Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 2
previous Lớp 6ème 1Lớp 6ème 3 next
Ban khen danh dự
Phạm Trinh Cường
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Phạm Trinh Cường
2 - Nguyễn Hoàng Điểu
3 - Nguyễn Hoài Vân
1 - Nguyễn Hoài Vân
2 - Hồ Như Cảnh
3 - Ngô Đình Châu
1 - Phạm Trinh Cường
2 - Nguyễn Văn Bình
3 - Nguyễn Duy Bằng
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Phạm Trinh Cường
2 - Nguyễn Huy Cầu
3 - Nguyễn Văn Bình
1 - Ngô Hữu Thiện
2 - Phạm Trinh Cường
3 - Hồ Như Cảnh
1 - Phạm Trinh Cường
2 - Nguyễn Hoàng Điểu
3 - Nguyễn Huy Cầu
THƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Song Bằng
2 - Hồ Như Cảnh
3 - Phạm Trinh Cường
68-6e-2-ed
Hàng 6  
Yahataly, Lưu Anh, Nguyễn Đông Hải, Nguyễn Minh Phụng, Li Tchao Lin, Lê Tuấn Hải, Lê Phương Khánh, Nguyễn Hoài Vân.
Hàng 5  
Phạm Hữu Phước, Võ Vĩnh Nghĩa, Trang Hoàn Châu, Trương Quang Trí, Nguyễn Đình Phụng, Nguyễn Bắc Việt, Tô Hoài Ân, Ngô Hữu Thiện, Nguyễn Thanh Minh.
Hàng 4  
Trần Quang Trí, Nguyễn Song Bằng, Nguyễn Phùng Châu, Tạ Quang Chí, Ngô Đình Châu, Nguyễn Gia Thịnh, Nguyễn Đông Trúc, Phạm Hữu Khải, Trần Vĩnh Tiên, Hà Mai Tuấn.
Hàng 3  
Nguyễn Thành Châu, Đinh Văn Biên, Trần Công Dũng, Huỳnh Văn Tuyên, Phạm Trịnh Cường, Trần Quang Bình, Nguyễn Văn Bình, Hồ Như Cảnh, Trần Huy Thưởng.
Hàng 2  
Đỗ Hoàng Long, Huỳnh Anh Tuấn, Quách Ngụy Cường, Lê Ngọc Công, Châu Thanh Bình, Nguyễn Bi Da, Nguyễn Duy Bằng, Ngô Quang Đạt, Nguyễn Hoàng Điểu, Nguyễn Ngọc Hùng Anh.
Hàng 1  
Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Ngọc Tuấn, Nguyễn Duy Hùng, Lương Anh Tuấn, Hoàng Anh Dũng, Trương Ngọc Bích, Nguyễn Huy Cầu, message Nguyễn Văn Chương, Võ Thái Bảo.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 1Lớp 6ème 3 next