Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 7
previous Lớp 11ème 6
Ban khen danh dự
Nguyễn Ngọc Điệp
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Ngọc Điệp
2 - Bùi Đức Tuyên
3 - Huỳnh Hữu Đẳng
1 - Nguyễn Vũ Trí
2 - Bùi Đức Tuyên
3 - Trần Tiếng Quang
1 - Nguyễn Ngọc Điệp
2 - Nguyễn Thế Châu
3 - Phạm Tấn Thành
TOÁN-HỌCTẬP VIẾTTẬP ĐỌC
1 - Nguyễn Quốc Thái
2 - Phạm Tấn Thành
3 - Trần Ngọc
1 - Nguyễn Quốc Thái
2 - Nguyễn Khắc Tuấn
3 - Bùi Đức Tuyên
1 - Huỳnh Hữu Đẳng
2 - Trần Tiếng Quang
3 - Bùi Đức Tuyên
68-11e-7-ed
Hàng 5  
Lâm Kiến Hòa, message Trương Hà Thành, Jean Marc, Rozewki, Phạm Tấn Thành, Nguyễn Đăng Sơn, Châu Xiên Kỳ, Hồ Quốc Tân, Trần Tuấn Vũ, message Lê Xuân Hòa.
Hàng 4  
Dương Minh Anh, Trần Ngọc, Đinh Hùng Phương, David Rozewki, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Vũ Trí, Nguyễn Kiểm Thiện, message Tôn Thất Long, Phùng Minh Hiển.
Hàng 3  
Nguyễn Cao Tuấn, message Hứa Thanh Hùng, message Nguyễn Ngọc Quốc Khanh, Đinh Quang Minh, Lê Xuân Minh, Lê Phi, message Mai Công Phú, message Nguyễn Thiện Trường, Nguyễn Hồng Tuấn, Võ Công Minh, message Nguyễn Thế Long.
Hàng 2  
Trần Văn Lộc, Nguyễn Đình Trung, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Hữu Đẳng, message Nguyễn Thế Châu, message Lương Tấn Hoàng, Âu Thành Xuân, Dương Dức Nghĩa, Nguyễn Tấn Dũng, message Nguyễn Kim Phương, Dương Minh Thành, Vũ Nguyên Khôi.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Điệp, Hầu Mạc Vượng, Mai Anh Tài, Nguyễn Lâm, Huỳnh Trung, message Nguyễn Trí Dũng, message Trần Đình Đại, Nguyễn Khắc Tuấn, 1Passed away Bùi Đức Tuyên, message Nguyễn Duy Khải, Hồng Ngọc Ần, Ngũ Lâm, message Trần Tiến Quang.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 6