Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 9
previous Lớp 10ème 8
Ban khen danh dự
Lý Văn Vinh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Trần Minh Tâm
1 - Trần Minh Tâm
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Lý Văn Vinh
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Lý Văn Vinh
3 - Trần Minh Tâm
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Trần Minh Tâm
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Trần Minh Tâm
68-10e-9-ed
Hàng 5  
Lê Quang Trinh, Nguyễn Cao Bằng, Lê Anh Vỹ, Ngô Văn Hòa, message Trần Văn Hùng, Phan Tấn Phương, message Trần Minh Tâm, Phạm Hùng Tâm, Tiên Thiên Lượng, Trịnh Anh Tuấn Kiệt.
Hàng 4  
message Nguyễn Đức Lân, Nguyễn Thanh Vinh, Trần Quốc Hưng, Phạm Long Tuấn, Vạn Năng Lộc, Vương Tuấn Hiển, Huỳnh Chí Cang, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Tấn Tài, Lê Phượng Vỹ, Điều Hoàng Phúc.
Hàng 3  
Lê Kim Hoàng Huy Hà, Nguyễn Hữu Nghĩa, Đoàn Bảo Lộc, Sandanassamy Antoine, Vũ Tiến Chung, Nguyễn Hoàng Sơn, message Lê Đăng Khoa, Nguyễn Việt Hùng, message Phạm Anh Tuấn, Lý Văn Vinh, Vũ Tiến Đang.
Hàng 2  
Phùng Tất Đạt, Dương Tùng, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Quốc Nam, Bùi Nguyên Quân, message Chữ Nam Quang, Lê Tấn Hiệp, Nguyễn Nhạc, message Vũ Quốc Bảo, Hồ Ngọc Long.
Hàng 1  
message Hoàng Đắc Trung, Phan Minh Lý, Hinh Tăng Cư, message Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Trí Đức, message Huỳnh Anh Kiệt, message Nguyễn Trí Dũng, message Lê Công Dũng, Trần Hoàng Lâm, message Phạm Năng Tĩnh, message Võ Kim Lương.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 8