Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tam B1
Lớp Đệ Tam B2 next
Ban khen danh dự
Trần Đắc Bôn
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Trần Đắc Bôn
2 - Đào Trung Hải
3 - Phạm Hồng
1 - Nguyễn Khắc Lân
2 - Trần Đắc Bôn
3 - Ngô Vĩnh Phúc
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Bùi Thanh Tùng
3 - Phạm Hồng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂNANH VĂN
1 - Phạm Hồng
2 - Đào Trung Hải
3 - Trần Đắc Bôn
1 - Đào Trung Hải
2 - Trần Đắc Bôn
3 - Phạm Hồng
1 - Phạm Hồng
2 - Tăng Văn Quí
3 - Đào Trung Hải
QUỐC-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Trần Đắc Bôn
2 - Đỗ Bảo Thắng
3 - Nguyễn Lan Đình
1 - Trần Đắc Bôn
2 - Đào Trung Hải
3 - Nguyễn Minh Tuấn
65-detam-b1-ed
Hàng 6  
Nguyễn Trọng Tài, Ngô Cần, Nguyễn Lan Định, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Văn Cơ, Trịnh Minh Nhựt, Bùi Thanh Tùng, Trần Đức Hải, Nguyễn Khánh Lân.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Xê, Trần Sử Việt, Nguyễn Thành Công, message Trần Quang Minh, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Ngọc Kiệt, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tài Hiền, Phạm Ngọc Bách.
Hàng 4  
Vưu Văn Đức, Phạm Hồng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Tâm, Đặng Trần San, Huỳnh Minh Tộc, Trần Quốc Thành, Nguyễn Tấn Hùng, Phan Tấn Thuyết.
Hàng 3  
Nguyễn Trọng Kỳ, Tăng Văn Quí, Trần Ngọc Thu, message Đào Trung Hải, Nguyễn Thái Bình, Ngô Vĩnh Phúc, Lâm Cang, Đoàn Thu Tứ, Phạm Văn Ngọc.
Hàng 2  
Nguyễn Tôn Tài, Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Trọng, Nguyễn Quất Mãng, Phạm Đức Dậu, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Văn Ninh, Nguyễn Thế Hùng, Võ Văn Trung.
Hàng 1  
Văn Huỳnh, message Hồng Lê Thọ, Đỗ Bảo Thắng, Phạm Thế Hưng, Phạm Văn Hiền, Trần Đắc Bôn, Lê Trung Tín, Tạ Trung Hải, Nguyễn Hùng Tâm.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Tam B2 next