Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 4
previous Lớp Đệ Thất 3
Ban khen danh dự
Trương Công Khanh
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHTOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Trương Công Khanh
2 - Trương Kim Long
3 - Võ Duy Hoàng
1 - Trần Thanh Xuân
2 - Nguyễn Thụy Thắng
3 - Phạm Công Tâm
1 - Nguyễn Ngọc Tuệ
2 - Nguyễn Quang Trung
3 - Lê Xuân Nhật
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Ngọc Tuệ
2 - Huỳnh Đại Hải
3 - Trương Kim Long
1 - Trương Công Khanh
2 - Lê Thanh Phong
3 - Dư Thiện Lộc
1 - Nguyễn Thụy Thắng
2 - Võ Duy Hoàng
3 - Trương Kim Long
SỬ ĐỊA
1 - Dư Thiện Lộc
2 - Võ Duy Hoàng
3 - Nguyễn Tuấn Long
4 - Nguyễn Thụy Thắng
65-dethat-4-ed
Hàng 6  
Nguyễn Đức Mỹ, Huỳnh Văn Quốc, Lê Văn Lợi, Trần Công Khanh, Nguyễn Tắc Hoàng, Đỗ Thế Thuần, Ngô Trọng Tuyên, Trần Đại Hiền, Nguyễn Chi Lăng.
Hàng 5  
Hồ Thanh Nghĩa, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Anh Dũng, Phan Tấn Thanh, Vĩnh Tiễn, Hà Minh Hải, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Đạt Chính, Nguyễn Thanh Quang, Trần Anh Thu.
Hàng 4  
Trần Thanh Xuân, Trương Công Khanh, Hà Minh Chánh, Nguyễn Thụy Thắng, Trần Hữu Lễ, Vũ Ngọc Phan, Huỳnh Đức Thịnh, Trần Ngọc Phương, Trần Đức Tuấn, Trần Đại Hòa.
Hàng 3  
Nguyễn Kinh Luân, Lư Trí Hưng, Huỳnh Trinh Thiện, Đinh Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Quát, Ngô Quang Khoa, Lê Xuân Nhật, Đào Duy Kha.
Hàng 2  
message Dư Thiện Lộc, Phạm Công Tâm, Khưu Đức Lập, Lý Kim Long, Dương Thiết Hùng, Trương Kim Long, Lý Kiến Trung, Lê Thanh Phong, Nguyễn Thành Công, Trịnh Khanh.
Hàng 1  
Nguyễn Trung, Trần Kim Cương, Phan Kim Long, Vũ Đình Chấn, Nghiêm Xuân Đàm, Võ Duy Hoàng, Nguyễn Hùng Lâm, Huỳnh Đại Hải, Châu Thành Tú.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 3