Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 1
Lớp Đệ Ngũ 2 next
Ban khen danh dự
Trần Đắc Hòa
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHSỬ ĐỊAPHÁP-VĂN
1 - Trần Đức Hòa
2 - Phạm Minh Đức
3 - Trần M Hùng
4 - Phạm An Trung
1 - Trần Đức Hòa
2 - Phạm An Trung
3 - Hồ Anh Tuấn
4 - Lê Quang Cảnh
1 - Trần Đức Hòa
2 - Lý Quang Tuyển
3 - Phạm An Trung
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTHƯỜNG-THỨCQUỐC-VĂN
1 - Hồ Trung Thành
2 - Trần Đức Hòa
3 - Phạm Min Đức
1 - Trần Đức Hòa
2 - Hồ Trung Thành
3 - Phạm An Trung
1 - Phạm Minh Đức
2 - Nguyễn Đức Trung
3 - Trần Mạnh Hùng
TOÁN-HỌC
1 - Trần Đúc Hòa
2 - Phạm An Trung
3 - Trần Mạnh Hùng
65-dengu-1-ed
Hàng 6  
Ngô Q Ân, Nguyễn A Hồng, Nguyễn T Trực, Ngô T Quang, Nguyễn Đ Tuấn, Nguyễn Đ Hoàng, Phạm An Trung, Lê Công Hiến, Đào Hoa Trung.
Hàng 5  
Trần Khanh, Raphael Ramon, Lý Đường, Hồ Tr Thành, Phan Th Long, Huỳnh Tr Trực, Nguyễn H Sơn, Phạm K Quốc, Lý Quang Tuyền, Trịnh Trí Nguyên.
Hàng 4  
Nguyễn C Triệu, Trần M Hùng, La Văn Trí, message Trần Đức Hòa, Giang Tr Dương, Trần Ng Tinh, Nguyễn Hồng Sơn, Mã Mộc Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trí Minh.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Đường, Lê Tr. Hiếu, Nguyễn Đ. Trung, Nguyễn Th. Long, Trần M. Đoán, Hà M. Châu, Huỳnh Kh. Hiển, Lê Quang Cảnh, Lê Th. Công, Ngô Vĩnh Lộc.
Hàng 2  
Hồ Anh Tuấn, Lê Q. Cầm, Trương Ng. Hà, Trần Bút Nhẫn, Tôn Thất Hùng, Trần M. Việt, Đặng H. Hùng, Phan Văn Tân, Thạch Ngọc Hải.
Hàng 1  
Phạm T. Hưng, Phùng Duy Định, Trương Đắc Hiền, Nguyễn Châu Thiện, Hầu Thái Yên, Phạm M. Đức, Nguyễn Kh. Hòa, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Sơn.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Ngũ 2 next