Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 4
previous Lớp 6ème 3
Ban khen danh dự
Châu Nhữ Cơ
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNTHƯỜNG-THỨC
1 - Châu Nhữ Cơ
2 - Lê Trung Nhân
3 - Nguyễn Xuân Cung
1 - Lê Trung Nhân
2 - Lưu Đình Việt
3 - Trương Hữu Phú
1 - Châu Nhữ Cơ
2 - Huỳnh Quang Tuyền
3 - Lê Trung Nhân
GIÁO LÝTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Huỳnh Hữu Lộc
2 - Huỳnh Đức Kháng
3 - Nguyễn Xuân Cung
1 - Châu Nhữ Cơ
2 - Lê Trung Nhân
3 - Ngô Đa Phước
1 - Bùi Văn Nhân
2 - Trương Khắc Đức
3 - Châu Nhữ Cơ
ANH VĂNQUỐC-VĂN
1 - Huỳnh Phúc Lộc
2 - Nguyễn Xuân Cung
3 - Châu Nhữ Cơ
1 - Huỳnh Hữu Lộc
2 - Lý Thành Lễ
3 - Nguyễn Tiến Hùng
65-6e-4-ed
Hàng 6  
Lương Trọng Hiền, Đỗ Viết Long, Lê Mạnh An, message Nguyễn Thanh Long, Tạ Gia Uy, Phạm Duy Khiêm, Ngô Đức Nguyên, Trần Công Thiên.
Hàng 5  
Trương Khắc Đức, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Ngọc Khoa, Lê Cao Khải, Trần Văn Trung, Trần Ngọc Danh, Lê Trung Nhân, Bùi Văn Thanh.
Hàng 4  
Bùi Văn Nhàn, Võ Công Thành, Nguyễn Anh Dũng, Lưu Đình Việt, Giaxcomini Xavier, Phan Hi Phú, Cao Hữu Tân, Huỳnh Văn Thanh, Huỳnh Đức Chánh, Nguyễn Ngọc Tín.
Hàng 3  
Nguyễn Mạnh Kiên, Trần Cao Thọ, Trương Hữu Phú, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Minh Đức, Từ Quốc Bửu, Nicolas Hayashi, Châu Như Cơ, Ngô Đa Phước, Bùi Ngọc Tiến.
Hàng 2  
Lê Thiện Ký, Trần Bá Vân, Huỳnh Hữu Lộc, Trần Thanh Quang, Huỳnh Quang Quyền, Đỗ Hoàng Diên, Nguyễn Ngọc Lân, Bùi Đắc Phước, Lý Thành Lễ.
Hàng 1  
Bạch Trung Phát, Ung Kim Long, Nguyễn Xuân Cung, Huỳnh Đức Kháng, Dương Như Diệp, Nguyễn Quang Phước, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thọ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 3