Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4ème 2
previous Lớp 4ème 1
Ban khen danh dự
Georges Văn
KHẢO-HẠCHSỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Georges Văn
2 - Lâm Minh Xuân
3 - Ngô Trọng Tấn
1 - Georges Văn
2 - Bùi Quốc Việt
3 - Nguyễn Văn Cao
1 - Nguyễn Văn Cao
2 - Ngô Trọng Tấn
3 - Georges Văn
GIÁO LÝPHÁP-VĂNQUỐC-VĂN
1 - Trầh Ngọc Xuyên
2 - Sái Quốc Huân
3 - Nguyễn Văn Cao
1 - Georges Văn
2 - Trần Ngọc Xuyên
3 - Nguyễn Quang Linh
1 - Nguyễn Văn Cao
2 - Ngô Trọng Tấn
3 - Viên Tấn Lễ
TOÁNTHƯỜNG-THỨC
1 - Lâm Minh Xuân
2 - Georges Văn
3 - Nguyễn Quang Linh
1 - Ngô Trọng Tấn
2 - Lâm Minh Xuân
3 - Georges Văn
65-4e-2-ed
Hàng 6  
Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Huy Mạnh, Nguyễn Q. Linh, Trần Th. Chiến, Đồng Phú Thịnh, Bùi Q. Việt, Trần Th. Mỹ, Lâm M. Xuân, Lương Mạnh Dũng.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Lộc, Trần H. Thọ, Nguyễn Th. Sơn, Georges Văn, Phạm K. Phước, Viễn T. Lê, Nguyễn Văn Thúy, Ngô P. Thắng, Dương Văn Đức, Nguyễn T. Hùng, Trần H. Hoan.
Hàng 4  
Vũ S. Hùng, Lucien Buffler, Lê Q. Đạt, Sái Q. Huân, Liêu H. Fong, Phạm T. Hải, Ngô T. Tuấn, Nguyễn Văn Quân, Hồng Thái Bình, Nguyễn N. Nhựt.
Hàng 3  
Đỗ Anh Tuấn, Bùi Quang Hiển, message Nguyễn Duy Mẫn, Nguyễn Kiên, Đào Minh Tâm, Trần T. Vi, Trần Hồ Từ, Nguyễn N. Thọ, Mai Q. Khanh, Trần D. Nhơn, Tạ K. Tiến.
Hàng 2  
Triều L. Chính, Nguyễn Văn Phượng, Phạm Minh Gioan, Trần Văn Hùng, Lê T. Ái, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn M. Trí, Đỗ Đ. Nhân, Vũ Châu Sơn, Trần Văn Minh, Trần Văn Hòa.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Ánh, Nguyễn Văn Cao, message Hoàng Mạnh Dũng, Nguyễn K. Huy, Phạm T. Sơn, Trịnh M. Thắng, Vũ H. Mậu, Chế Công Tuấn, Vương Đ. Hùng, Lâm T. Tòng, Trần Ngọc Xuyên.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4ème 1