Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 10ème 5
previous Lớp 10ème 4
Ban khen danh dự
Võ Châu Phong
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Tất Thành.
2 - Nguyễn Hòa Bình
3 - Đào Trọng Nghĩa
4 - Nguyễn Hữu Bằng
5 - Lữu Khánh Hưng
6 - Tô Đại Hùng
7 - Vũ Minh Tâm
8 - Trần Minh Phước
9 - Hồ Thanh Liêm
1 - Võ Châu Phong
2 - Nguyễn Hòa Bình
3 - Nguyễn Hữu Bằng
1 - Nguyễn Hòa Bình
2 - Đỗ Đắc Đức
3 - Tô Đại Dũng
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Đào Trọng Nghĩa
2 - Nguyễn Hòa Bình
3 - Võ Châu Phong
1 - Tô Đại Dũng
2 - Nguyễn Trọng Kim
3 - Nguyễn Anh Dũng
1 - Nguyễn Hữu Bằng
2 - Phạm Hoàng Bắc
3 - Trần Minh Phước
TẬP VIẾT
1 - Lữ Khánh Hưng
2 - Võ Châu Phong
3 - Nguyễn Hữu Bằng
65-10e-5-ed
Hàng 6  
B. Văn Thuận, D. Văn Dực, H. T. Hiếu, H. H. Nghĩa, V. M. Tâm, N. H. Bằng, H. Đ. Trung, T. H. Điền, H. Văn Vinh, V. Q. Lộc, P. Đ. Du.
Hàng 5  
H. T. Kiệt, N. H. Ngọc, N. T. Văn Hùng, L. C. Hạnh, P. H. Minh, N. Đ. Thắng, H. T. Liêm, L. X. Thắng, C. M. Đạt, V. Đ. Nhựt.
Hàng 4  
V. Văn Thắng, V. Đ. Khải, N. T. Kim, L. K. Hùng, Đ. T. Nghĩa, V. L. Hiền, N. Anh Dũng, T. Q. Khiêm, N. T. Phùng, N. T. Thành, P. H. Thạch, N. Văn Tùng.
Hàng 3  
message Ngô Sĩ Hào, N. T. Sơn, D. T. Sơn, S. T. Lương, T. Q. Trung, N. Văn Khanh, N. T. Phú, N. T. Thành, N. M. Sang, H. Anh Kiệt, L. Q. Hiếu, T. T. Dũng, Đ. Đ. Đức.
Hàng 2  
T. M. Phước, N. Văn Khánh, Đ. K. Phúc, V. C. Phong, Trần Quang Ái, N. T. Tâm, H. Đ. Long, L. Q. Tuấn, N. Văn Liêm, L. H. Phương, N. T. Hùng, N. H. Bình.
Hàng 1  
N. T. Sơn, Đ. H. Dũng, T. N. Thuần, N. N. Phú, T. Q. Tín, N. H. Vũ, Phạm Hoàng Bắc, D. K. Thắng, T. N. Minh, N. H. Trí, L. K. Đính, D. T. Long, H. T. Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 10ème 4