Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Orange County, tháng 7 năm 2009
    Mục lục     Little Saigon, 24 tháng 12 năm 2009
reunion/taberd79/tb79_july2009.jpg
Hình do Nguyễn Phi Hùng gởi đến