Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
Little Saigon, 24 tháng 12 năm 2009
Hình do Nguyễn Long gởi đến
next Orange County, tháng 7 năm 2009     Mục lục     Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần)
reunion/taberd79/little_saigon_24122009_1.jpg
reunion/taberd79/little_saigon_24122009_2.jpg
reunion/taberd79/hai_ho_long_minh_le_phi_hung.jpg
reunion/taberd79/hung_dominh.jpg