Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 78
Orange County, 26 tháng 2, 2011
Hình do Trần Ngọc Tuấn gởi đến.
next Orange County, tháng 7 năm 2010     Mục lục    
reunion/taberd78/oc_26022011_1.jpg
reunion/taberd78/oc_26022011_2.jpg
reunion/taberd78/oc_26022011_3.jpg
reunion/taberd78/oc_26022011_4.jpg
reunion/taberd78/oc_26022011_5.jpg