Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 78
Orange County, tháng 7 năm 2010
Hình do Trần Ngọc Tuấn gởi đến.
    Mục lục     Orange County, 26 tháng 2, 2011
reunion/taberd78/oc_july2010_1.jpg
Đứng: Hoàng Khiêm, Lý Thái Hòa, Lê Hữu Trí.
Ngồi: Lê Mộng Chương, ..., Trần Mạnh Thế.
reunion/taberd78/oc_july2010_2.jpg
Đứng: Hoàng Khiêm, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Ngọc Tuấn, Lê Hữu Trí.
Ngồi: Lê Mộng Chương, ..., Trịnh Minh Thế.