Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Tin nhăn
Tin nhắn xếp theo họ
Mục Lục
Muốn nhắn tin đến cá nhân:
  • Tìm tên người nhắn qua mẫu Tìm kiếm.
  • Bấm lên biểu tượng  msg hay liên kết Nhắn tin kế tên người bạn muốn nhắn trên kết quả Tìm kiếm.
Muốn nhắn tin đến tất cả các bạn trong một lớp:
  • Xem trang Danh sách học sinh.
  • Chọn lớp và năm học.
  • Bấm lên biểu tượng  msg  hay liên kết Nhắn tin toàn lớp trên danh sách lớp bạn muốn nhắn.
Khi có trả lời, Taberd.org sẽ thông báo cho bạn qua e-mail.

Tin nhắn lưu trữ xếp theo HỌ người nhận

A   B   C   D   F   G   H   J   K   L   M   N   O   P   Q   S   T   U   V  
Quách Cẩm HồngQuách Hồng HảoQuách Hồng HảoQuách Hồng Hùng
Quách Khổng HòaQuách Ngọc TùngQuách Ngụy MạnhQuách Ngụy Võ
Quách Ngụy VũQuách Sơn HảiQuách TấnQuách Thắng Tòng
Quách Thành ĐạtQuách Thanh LongQuách Trí DũngQuách Trung Tuấn
Quách Tú HàQuách Vĩnh ChâuQuách Vĩnh PhúcQuan Kỳ Hoàng
Quan Trung NghiQuang Trung NghiQuang Trung Thạch