Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-15
previous Lớp 2-14
Ban khen danh dự
Lê Hữu Hào
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lê Hữu Hào
2 - Ngô Chí Thanh
3 - Nguyễn Quốc Tuấn
1 - Phạm Minh Xuân
2 - Trần Thanh Liêm
3 - Lê Phương Vũ
1 - Ngô Chí Thanh
2 - Lê Hữu Hào
3 - Nguyễn Thanh Long
PHÁP-VĂNTOÁNTHƯỜNG THỨC
1 - Lê Hữu Hào
2 - Nguyễn Quốc Tuấn
3 - Ngô Minh Trung
1 - Lê Hữu Hào
2 - Ngô Chí Thanh
3 - Võ Trung Kiệt
1 - Ngô Minh Trung
2 - Phạm Minh Xuân
3 - Huỳnh Vĩnh Linh
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Ngô Chí Thanh
2 - Ngô Minh Trung
3 - Lâm Hữu Hào
1 - Trần Văn Quang
2 - Ngô Chí Thanh
3 - Phạm Minh Xuân
73-2-15
Hàng 5  
Ngô Anh Tú, Nguyễn Phú Lộc, message Nguyễn Văn Thiên, message Trần Đình Vĩnh, Xã Trường Chinh, Đỗ Cao Kỳ.
Hàng 4  
Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Kim Dũng, Huỳnh Vĩnh Linh, message Trần Xuân Dũng, Đào Q. Bình, Khuất Duy Quang.
Hàng 3  
Hàn Anh Bảo Quốc, Nguyễn H. Sơn, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Sơn Hải, Lê Phạm Vũ.
Hàng 2  
Ngô H. Thuận, Lê H. Minh, Phan Th. Danh, Trần Q. Tú, Phùng Tấn Thành, Đặng Trần Lai.
Hàng 1  
Xã Trường Phùng, Trịnh Trọng Thành, Võ Ngọc Tuấn, message Nguyễn Văn Hiếu, Ngô Việt Hùng, Nguyễn Quang Huy.

Hàng 5  
Đặng Tuấn Kiệt, Trần Thành Dũng, Phan Đức Thịnh, Phạm Minh Hiệp, Trần Thắng Đại, Nguyễn Quí Ngọc.
Hàng 4  
Trần Văn Quang, Lê Hữu Hào, Lã Quí Anh Vũ, Đỗ Đ. Cường, Lê Hoàng Đạt, Võ Trung Kiệt.
Hàng 3  
Đỗ Tiến Hùng, Chu H. Khôi, Ngô Chí Thanh, Hoàng Vũ Sơn, Nguyễn Phú Lộc, Phạm M. Xuân.
Hàng 2  
Ngô Minh Trung, Nguyễn Quới Nhơn, Nguyễn Trần Vinh, Nguyễn Ngọc Vĩnh Sơn, Hoàng Minh Tuấn, Đặng Tiến Phong.
Hàng 1  
Nguyễn Minh Diệu, message Trần Ngọc Cường, Nguyễn Lê Toàn, message Trần Minh Mẫn, Nguyễn Kim Quân, Trần Thanh Việt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-14