Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-13
previous Lớp 3-12
Ban khen danh dự
Lê Minh Trí
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lê Minh Trí
2 - Võ Thanh Hùng
3 - Đặng Quốc Hùng Anh
1 - Đinh Hoàng Mỹ
2 - Vũ Quốc Huy
3 - Lê Minh Trí
1 - Lê Minh Trí
2 - Đg. Quốc Hùng Anh
3 - Lý Thanh Đạm
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Võ Thanh Hùng
2 - Võ Kim Xuân Huy
3 - Lê Hoàng Anh
1 - Đg. Quốc Hùng Anh
2 - Nguyễn Hữu Khương
3 - Lê Minh Trí
1 - Lê Minh Trí
2 - Lý Thanh Đạm
3 - Phan Văn Sinh
SỬ ĐỊAHỘi HỌA - NHẠC
1 - Nguyễn Hữu Khương
2 - Trần Đức Thái
3 - Lê Minh Trí
1 - Lê Minh Trí
2 - Trần Thanh Phong
3 - Trần Đức Thái
73-3-13
Hàng 5  
message Nguyễn Thành Thanh, Trần Th. Phong, Phạm Quốc Châu, Trần Duy Minh, message Ngô Gia Hưng, message Trần Thái Trực.
Hàng 4  
message Hồ Tuấn Phong, message Trương Văn Hoàng, Hồ Tuấn Huy, message Vương Quốc Khánh, Đặng Kim Hưng, Trịnh Tuấn Hiệp.
Hàng 3  
Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thế Hùng Ký, message Bùi Minh Đức, Nguyễn Như Khiêm, Phạm Văn Sinh, message Lê Huy Hoàng.
Hàng 2  
Thái Phi Hùng, Nguyễn Trần Nguyên, Nguyễn Hữu Trí, Lg. Quang Hiển, message Đặng Huy Hào, Phan Tấn Khiêm.
Hàng 1  
Phạm Minh Châu, Nguyễn Thế Hùng, message Dương Đức Khoa, message Phan Lưu Thanh, message Nguyễn Hoàng Lân, message Nguyễn Binh Hùng.

Hàng 5  
Trần Xuân Thanh, Trần Khánh Long, message Trần Như Hướng, Nguyễn Tiến Vinh, message Nguyễn Ngọc Châu, message Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Hoàng Long.
Hàng 4  
Đỗ Đình Sơn, Âu Tấn Huê, Phạm Mh. San, Nguyễn Hữu Khương, Hoàng Trọng Thanh Sơn, Lý Thanh Đạm, message Lê Sanh Thành.
Hàng 3  
Vũ Quốc Huy, message Trần Đức Thái, Diệp Bảo Long, message Đinh Hoàng Mỹ, message Trần Cao Út, message Lê Hoàng Anh.
Hàng 2  
message Lê Trọng Hiếu, Lê Anh Trí, Ngô Th. Cường, Lê Bảo Long, Nguyễn Đại Khoa, message Đặng Quốc Hùng Anh.
Hàng 1  
message Lê Thiện Nhân, message Võ Kim Xuân Huy, message Triệu Văn Nhơn, Lục Văn Khiêm, Vũ Thế Mỹ, Nguyễn Việt Anh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-12