Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-12
previous Lớp 6-11
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Dương Minh Trí
3 - Trần Minh Hải
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Trần Minh Hải
3 - Võ Mạnh Hùng
1 - Nguyễn Ngọc Tiến
2 - Dương Minh Trí
3 - Trần Minh Hải
LÝ HÓASỬ ĐỊAPHÁP-VĂN
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Lê Quang Minh
3 - Trần Minh Hải
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Dương Minh Trí
3 - Trần Minh Hải
1 - Nguyễn Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Ngọc Tiến
3 - Nghiêm Quốc Anh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Ngọc Tiến
2 - Nghiêm Quốc Anh
1 - Nguyễn Bình Duy
2 - Dương Minh Trí
3 - Nguyễn Ngọc Tiến
1 - Nguyễn Bình Duy
2 - Võ Quốc Hưng
3 - Nguyễn Ngọc Minh
72-6-12-ed
Hàng 4  
message Nguyễn Văn Phương, Trần Việt Long, Lê Phương Vỹ, Hoàng Kim Phương, message Đỗ Đức Thắng, message Võ Quốc Hưng, Đoàn Công Ấn, Trần Gia Hưng, Nguyễn Đình Hưng, Võ Quang Sang, message Nguyễn Tiến Thụy, message Nguyễn Văn Hùng, message Vũ Đan Kỳ, Đỗ Ngọc Thao, message Nguyễn Bình Duy.
Hàng 3  
Lý Quốc Khánh, message Nghiêm Quốc Anh, message Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Trần Giao, Nguyễn Hiền Đức, message Đào Minh Mẫn, message Huỳnh Thanh Minh Tuấn, message Nguyễn Tiến Dũng, message Phạm Văn Lực, Nguyễn Đỗ Tiến, Võ Hồng Sương, Nguyễn Hữu Trịnh, Đinh Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Minh, message Hồ Kim Bá, message Đoàn Hữu.
Hàng 2  
Trần Minh Hải, Vũ Đức Độ, Huỳnh Khương Thiện, message Nguyễn Hải Tùng, Huỳnh Hữu Phúc, Nguyễn Cường, message Lê Đức Bảo, Mai Văn Hoàn, message Trần Văn Ngưu, Nguyễn Ngọc Châu, message Nguyễn Đình Dũng, message Trịnh Hiếu, Dương Minh Trí, Bùi Quang Tú, message Võ Mạnh Hùng, Đinh Thượng Hiền.
Hàng 1  
Lê Châu Thạch, message Nguyễn Vinh Phán, Lê Quang Minh, Trần Đại Tài, message Nhan Hoàng Thái, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Như Hoàng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thiên Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Huy Cơ, message Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Tài Thành.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-11