Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-5
previous Lớp 2-4Lớp 2-6 next
Ban khen danh dự
Tô Xuân Chí Nghĩa
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Minh Mẫn
2 - Nguyễn Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Hoàng Đại
1 - Nguyễn Minh Khôi
2 - Nguyễn Mạnh Hùng
3 - Tô Xuân Chí Nghĩa
1 - Tạ Xuân Anh Dũng
2 - Tô Xuân Chí Nghĩa
3 - Lê Quang Trung
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Minh Khôi
2 - Nguyễn Minh Mẫn
3 - Tô Xuân Chí Nghĩa
1 - Nguyễn Minh Khôi
2 - Tô Xuân Chí Nghĩa
3 - Nguyễn Minh Mẫn
1 - Tô Xuân Chí Nghĩa
2 - Lê Quang Trung
3 - Huỳnh Khắc Tân
HỘI-HỌA
1 - Đinh Ngọc Phú
2 - Trần Nguyên Hiệp
3 - Tạ Nhật Anh Dũng
72-2-5-ed
Hàng 5  
message Ngô Dũng Nam, message Lê Phát Đức, Lê Quang Trung, Ngô Trọng Vũ, Đổ Đình Long, Nguyễn Chí Thanh, message Trần Anh Vũ, message Nguyễn Mạnh Thường, Trần Minh Hải, Bùi Ngọc Bích, Nguyễn Bửu Hoàng, message Trần Thiện Thanh Sơn.
Hàng 4  
Phạm Anh Phi, message Nguyễn Minh Khôi, Đinh Ngọc Phú, Lê Túc Trí, message Nguyễn Tiến Khanh, Huỳnh Hữu Xuân, Trần Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Long, Huỳnh Phan Thụy, Nguyễn Hữu Phước, message Bùi Ngọc Thạch, message Đặng Trung Tâm.
Hàng 3  
Trần Minh Dũng, message Bùi Quốc Quân, message Đỗ Hữu Quang Minh, Bùi Quang Thành, message Trần Đức Tuấn Phong, Trần Thanh Hoàng, Nguyễn Công Toàn, message Phạm Mạnh Quý, Huỳnh Kim Dũng, Liêu Anh Dũng, message Lê Quang Chinh, Phạm Công Lý, Võ Đức Sinh.
Hàng 2  
Vũ Xuân Hoành, Trần Quốc Hùng, Hồ Bảo Luân, message Bùi Thanh Liêm, Puran Singh, Nguyễn Hữu Phong, Phùng Thanh Huy, message Phạm Hoàng Hải, Trần Chiêu Hoàng, message Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Minh Mẫn, Đặng Công Thắng.
Hàng 1  
Tô Xuân Chí Nghĩa, message Hồ Đăng Thịnh, Tạ Xuân Anh Dũng, Dương Phi Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, message Trần Nguyên Hiệp, Nguyễn Ngọc Hoàng, message Huỳnh Khắc Tân, message Nguyễn Phúc Thọ, message Nguyễn Hữu Bảng, Trần Minh Hiệp, message Trần Minh Hoàng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-4Lớp 2-6 next