Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde 3
previous Lớp Seconde 2
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNQUỐC-VĂN
1 - Lý Công Trực
2 - Trương Vinh Hiển
3 - Nguyễn Văn Hiệp
1 - Trần Dương Quân
2 - Tô Công Trường
3 - Lý Công Trực
1 - Đinh Hùng Nam
2 - Tôn Thất Quốc Tuấn
3 - Nguyễn Minh Hòa
ANH VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Văn Hiệp
2 - Trương Vinh Hiển
3 - Hồ Hữu Thuận
1 - Tôn Thất Quốc Tuấn
2 - Nguyễn Văn Hiệp
3 - Đỗ Minh Giả
1 - Ngô Hùng Tín
2 - Vũ Tam Thông
3 - Tôn Thất Quốc Tuân
LÝ HÓA
1 - Tôn Thất Quốc Tuân
2 - Huỳnh Tấn Tài
3 - Tô Công Trường
71-sec-3-ed
Hàng 6  
Huỳnh Thiên Thanh, Gia Hiến Nghiệp, Nguyễn Khoa Duy, Nguyễn Đăng Khánh, Bùi Nguyên Khánh, Đinh Tấn Liêm, Thân Đức Trí, message Phạm Minh Đạo.
Hàng 5  
Phan Quốc Tuấn, Tăng Thanh Liêm, Vĩnh Tiết, Lê Thành Tài, Đinh Tiến Lực, Võ Vĩnh Tam, message Phạm Duy Tiến, Huỳnh Tấn Tài, Phan Như Ngáp.
Hàng 4  
Vũ Tam Thông, Bùi Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Xuân, Huỳnh Kim Ngân, Dương Hoàng Giáp, Đỗ Minh Giã, Đinh Hùng Nam, Ngô Hùng Tín, Tô Tiến Đạt.
Hàng 3  
Trần Dương Quân, message Tô Công Trường, message Bùi Đức Đạt, Trần Trung Sơn, message Phạm Kim Tuấn, Nguyễn Phát Hoàng, Nguyễn Tôn Nhuận, Phạm Ngọc Trác, Ngô Chí Thiện, Ngô Thế Nhân.
Hàng 2  
Lý Công Trực, Nguyễn Hữu Luận, Trương Vinh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Vũ, Lê Đức, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Minh Đức, Nguyễn Minh Hòa, Trần Đức Vinh.
Hàng 1  
Tôn Thất Quốc Tuấn, Nguyễn Quan, Châu Minh Thông, Hồ Hữu Thuận, Nguyễn Chánh, Phạm Thế Minh, Nguyễn Thoại Hùng, Phạm Công Minh, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thuần.

message Có tin nhắn

previous Lớp Seconde 2