Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-1
Lớp 5-2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Trường Sơn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝSINH NGUTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Tạ Thanh Quang
1 - Nguyễn Thanh Lộc
2 - Nguyễn Trường Sơn
3 - Trương Ngọc Tuấn
1 - Phan Đăng Dũng
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Trương Ngọc Tuấn
THƯỜNG THỨCQUỐC-VĂNHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Lê Trần Lộc
3 - Đỗ Khánh Tồn Phong
1 - Nguyễn Thanh Lộc
2 - Lê Trần Lộc
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Hà Đình Trọng
71-5-1-ed
Hàng 5  
Nguyễn Minh Phát, Hồ Ngọc Bảo, Nguyễn Duy Long, Văn Thế Nguyên, message Nguyễn Văn Phương, message Nguyễn Quốc Dũng, message Nguyễn Minh Thiện, Võ Thanh Tùng, Phan Văn Sơn, message Ngô Hoàng Hùng, Đặng Văn Có, message Dương Minh Tâm.
Hàng 4  
Châu Quốc, Huỳnh Trọng Nhơn, message Hà Đình Trọng, Võ Thành Danh, Phạm Quang Minh, Trần Ngọc Liêm, message Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Khánh Phương, Thái Sơn Tiên, Nguyễn Đức Lân, Lê Trần Lộc.
Hàng 3  
message Trương Ngọc Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Đỗ Tiến, message Đặng Kim Thành, 1Passed away Dương Minh Phước, Trương Minh Hùng, Trần Văn Thành, Dương Tâm Dũng, Nguyễn Thành Phi, message Huỳnh Văn Mỹ, Nguyễn Ngọc Minh, Phùng Tất Đạt.
Hàng 2  
Trần Trọng Tiến, Đỗ Tấn Sĩ, message Tạ Thanh Quang, Nguyễn Trường Sơn, message Đỗ Khánh Tồn Phong, Nguyễn Hoàng Sơn, Huỳnh Hồng Phong, Lê Minh Dũng, Phan Đăng Dũng, message Bùi Thiện Thu, Trần Công Thùy, Lê Hữu Trí.
Hàng 1  
Trần Hữu Thịnh, Nguyễn Chánh Trung, Nguyễn Quốc Thái, message Dương Thiệu Hùng, message Nguyễn Minh Chánh, Dương Tâm Hậu, Dương Minh Trí, Lê Minh Tuấn, message Hồ Mộng Vân, message Nguyễn Hữu Chí, Lê Châu Thạch, Ngô Cảnh Trung, Võ Phước Thành.

message Có tin nhắn

Lớp 5-2 next