Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Ban Linh Hướng, Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn
previous Lời Huynh Trưởng
BAN LINH HƯỚNG
 • Paulus Nguyễn Văn Mười
 • Jérôme Thanh Lâm
BAN GIÁM ĐỐC
 • SH. Désiré lê Văn Nghiêm, Hiệu trưởng
 • SH. Martial Lê Văn Trí, Phụ tá hiệu trưởng kiêm giám học các lớp 11, 10, 9 và 8
 • SH. Jourdain Nguyễn Văn Thiện, Phó hiệu trưởng
 • SH. Adrien Phạm Ngọc Hóa, Giám học các lớp 12 và Term
 • SH. Vincent Tôn Thọ Tường, Giám học các lớp 1re, 2nde, 3e
 • SH. Marcien Nguyễn Văn Luật, Giám học các lớp Bảy và Sáu
 • SH. Léonce Nguyễn Thế Cường, Giám học các lớp Năm
 • SH. Albert Nguyễn Quang Tiên, Giám học các lớp Bốn
 • SH. Sébastien Nguyễn Trung Huyến, Giám học các lớp Ba và Hai
 • SH. Ephrem Trần Ngọc Tú, Tổng linh hoạt
 • SH. Pierre Nguyễn Văn Thành, Quản lý
BAN GIẢNG HUẤN
 • SH. Agathon Pháp
 • SH. Agilbert Cách
 • Hứa Ngọc Ánh
 • Võ Đình Ái
 • Triệu Thoại Ba
 • Mã Tấn Bửu
 • SH. Bonaventure Nghĩa
 • Nguyễn Thị Cẩm
 • SH. Camille
 • SH. Casimir
 • Võ sư Chang Eul Joon
 • Lữ Thị Đông
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 • Nguyễn Huy Du
 • Nguyễn Tấn Đức
 • Lê Như Dực
 • Nguyễn Điều
 • SH. Hiền Duệ
 • SH. Edmond Công
 • Jean Baptiste Firmin
 • SH. Germain Quý
 • SH. Humbert
 • Nguyễn Thị Hoan
 • Trần Văn Hiến
 • Nguyễn Thế Hiển
 • Trần Văn Hồng
 • Nguyễn Văn Huê
 • Lâm Quang Huấn
 • SH. Jean Ngoãn
 • Phạm Văn Khánh
 • Đoàn Kim Khánh
 • Lê Thị Lang
 • Vũ Thị Hông Loan
 • Trịnh Thị Liên
 • Hoàng Phi Lộc
 • Nguyễn Ngọc Lâm
 • Đinh Tấn Lực
 • trần Thị Thúy Mai
 • SH. Michel Quân
 • Bửu Ngộ
 • Georgette Nélet
 • Lê Minh Ngữ
 • Bùi Quang Nga
 • Phạm Thị Hoàng Oanh
 • Lê Duy Phước
 • Nguyễn Văn Phước
 • Đống Văn Quan
 • Mr. Riou
 • Nguyễn Thế Sinh
 • Phạm Thị Thanh Tâm
 • Vũ Viết Thịnh
 • Lê Thị Phước Thành
 • Bùi Thị Xuân Trang
 • Từ Văn Thao
 • Bùi Hữu Thêm
 • Cao Thị Tuyết
 • Hoàng Tùy
 • Huỳnh Kim Thoại
 • Nguyễn Tiến Thành
 • Nguyễn Kỳ Tâm
 • SH. Vénard Luy
 • Trần Ngọc Viễn
 • SH. Amédée Mai
 • Chu Tuyết Anh
 • SH. Anselme Dư
 • SH. Aloysius Liên
 • Phạm Văn Bảy
 • SH. Borgia Đệ
 • SH. Vr. Bernard Tâm
 • SH. Célestin Giáp
 • Nguyễn Ngọc Chi
 • SH. Claude Tuấn
 • Phạm Thị Lương Duyên
 • Nguyễn Ngọc Danh
 • Lê Hữu Đức
 • Hoàng Vi Đắc
 • Hoàng Văn Đức
 • Nguyễn Công Đàn
 • Nguyễn Văn Đàng
 • Nguyễn Kim Đính
 • SH. Emmanuel Oai
 • SH. Félicien Lương
 • Lê Thị Thanh Hà
 • Hoàng Ngọc Hiển
 • Nguyễn Văn Hương
 • Dương Thị Minh Hà
 • Đoàn Văn Huê
 • Nguyễn Văn Hòa
 • Trần Quang Hải
 • SH. Joachim Thuận
 • Đặng Thừa Kiêm
 • Phạm Đỗ Khiêm
 • Trần Xuân Khánh
 • Phạm Thị minh Lan
 • Phạm Thị Liên
 • Vũ Đình Lâm
 • Đặng Hữu Liêu
 • SH. Ligori Thành
 • Lê Văn Mai
 • Võ Văn Mậu
 • Trần Văn Minh
 • Võ Văn Ngà
 • Trần Mai Nguyệt
 • Lê Thị Như
 • Nguyễn Văn Ninh
 • Trần Thị Lệ Oanh
 • Vũ Hữu Phùng
 • Trần Khắc Phục
 • Lê Khắc Ngọc Quỳnh
 • Hoàng Sa
 • Huỳnh Kim Sang
 • Nguyễn Thị Đạm Thủy
 • Lê Hữu Tuệ
 • Trịnh Thị Thủy
 • Phạm Trung
 • Nguyễn Thị Kim Thạch
 • Bùi Vi Thiện
 • Châu Văn Tư
 • Trương Đình Tân
 • Lê Văn Thống
 • Cung Nhật Tân
 • Nguyễn Văn Tới
 • Đào Thị Bích Vân
 • Chu Thị Vân Anh
 • Trần Thị Nguyệt Anh
 • SH. Athanase Mạng
 • Ngô Văn Ân
 • Đào Văn Bột
 • Trần Đông Bá
 • SH. Bonnard Bá
 • Nguyễn Thị Chín
 • SH. Clément Lợi
 • Lê Văn Chấp
 • Tô Văn Đặng
 • Phạm Thị Xuân Đang
 • Nguyễn Văn Diệu
 • Nguyễn Thị Đông
 • Trần Hữu Diễm
 • Trần Đình Điệt
 • Trịnh Tất Đại
 • Nguyễn Khắc Đoàn
 • SH. Ernest Côn
 • SH. Georges Lý
 • Hà Thị Hạnh
 • Đặng Văn Huê
 • Nguyễn Tiết Hạnh
 • Nguyễn Thị Song Hà
 • Nguyễn Huỳnh Hưng
 • Nguyễn Hữu Hệ
 • Giang Ngọc Huy
 • SH. Joseph Huề
 • Võ sư Kim Woo Kyun
 • Trương Hiệp Khánh
 • Nguyễn Thành Khuyến
 • Vũ Thị Bảo Loan
 • Nguyễn Thị Loan
 • Nguyễn Thị Như Lê
 • Lê Văn Lân
 • Nhi Long
 • Lưu Thị Diệu Minh
 • Bùi Đức Mậu
 • Nguyễn Thị Nga
 • Nguyễn Văn Nhàn
 • Hoàng Tế Nhân
 • Trần Văn Ninh
 • SH. Ninh
 • Trần Văn Phước
 • Trần Vĩnh Phước
 • Phạm Ngọc Quế
 • Trần Đức Quý
 • Phạm Thị Sáo
 • Chu Phạm Ngọc Sơn
 • Nguyễn Thị Thủy Tiên
 • Vũ Văn Tuyên
 • Võ Thị Tiết
 • Quách Đình Tú
 • Nguyễn Công Thanh
 • Trần Lệ Thúy
 • Phan Đăng Tàu
 • Phan Thăng
 • Trần Đắc Thanh
 • Phạm Quang Trung
 • Nguyễn Kim Tiếng
 • Lê Công Vinh
Ban Linh Hướng, Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn
previous Lời Huynh Trưởng