Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Tương lai và tuổi trẽ
Bóng bàn next
tuong_lai1
tuong_lai1

Ngoài việc rèn luyện một trí tuệ minh mẫn, anh em học sinh còn miệt mài thi tài cao thấp trong những môn điền kinh để tự tạo cho mình một sức khỏe tráng kiện. Đây cũng là một trong những thành tích đáng kể của anh em trong những giờ thể thao.

tuong_lai3
Tương lai và tuổi trẽ
Bóng bàn next