Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Lục 5
previous Lớp Đệ Lục 4
Ban khen danh dự
Lê Minh Chánh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Nguyễn Phước Nhàn
3 - Đặng Quang Phúc
1 - Nguyễn Kim Cương
2 - Nguyễn Tấn Lộc
3 - Đặng Quang Phúc
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Đặng Quang Phúc
3 - Lê Minh Chánh
TOÁN-HỌCLÝ HÓASỬ ĐỊA
1 - Trương Công Hải
2 - Lê Minh Chánh
3 - Nguyễn Phước Nhạc
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Lê Minh Chánh
3 - Đặng Quang Phúc
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Nguyễn Phước Nhạc
3 - Từ Đặng Minh Hà
VẠN VẬTANH VĂN
1 - Trần Mạnh Dũng
2 - Đặng Quang Phúc
3 - Nguyễn Tấn Lộc
1 - Phạm Văn Hoàng
2 - Trần Mạnh Dũng
3 - Nguyễn Thanh Bình
68-69_deluc-5-p1
Hàng 6  
Nguyễn Quang Thuật, Nguyễn Việt, Trần Mạnh Dũng, Lê Minh Chánh, Nguyễn Ước Lễ, Trần Anh Dũng, Phạm Văn Hoàng, Hoàng Nhật Nam, Lương Phụng Thiện.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Cơ, Trần Văn Bảo, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Phước Nhạc, Trương Anh Tuấn, message Trần Minh, message Nguyễn Ngọc Thiên, Đỗ Đình Thắng, Đỗ Hữu Trí, Hoàng Trạch.
Hàng 4  
Lâm Phương Sỉ, Võ Quốc Kiệt, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quang Tuấn, Tạ Bùi Việt, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Tấn Lộc, Ngô Kỳ Thắng, Vũ Thanh Hiệp, Huỳnh Minh Quang.
Hàng 3  
Hoàng Ngọc Thân, Đinh Thành Thiện, Trần Minh Hùng, Nguyễn Văn Tuấn, Võ Ngọc Thái, Đỗ Như Hùng, Trần Trọng An Quý, Nguyễn Đình Long, Tử Đặng Minh Hà, Nguyễn Thế Phụng.
Hàng 2  
Cao Tùng Lâm, Nguyễn Hoàng Hùng, Trần Hùng Nam, Âu Văn Thảo, Trương Công Hải, Lê Anh Tuấn, Mai Văn Luân, Nguyễn Thái Anh Lộc, Nguyễn Hữu Lộc, Trần Bình Dũng.
Hàng 1  
Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Văn Ngà, Ngô Thanh Hiền, Nguyễn Thanh Bình, message Thâm Huy Tuấn, Nguyễn Phước Nhàn, Hoàng Minh Ngọc, Hồ Anh Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Lục 4