Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Đoàn Nghĩa sĩ (2)
previous Đoàn Nghĩa sĩ (1)Đoàn Hùng Tâm (1) next
nghia_si1

Việc bếp núc là cả một nghệ thuật tế nhị và cần thiết, nên mỗi khi được Ba Má cho phép dự trại, Nghĩa sinh hăng say trổ tài, dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng.

nghia_si3
nghia_si2
nghia_si4

Cắm trại vui thì thiệt là vui, nhưng một giờ chiều rồi mà cơm chưa sẵn, bụng đói như cào, ai nấy ngồi chờ và cười ra nước mắt.

nghia_si5

Muốn thi đua tinh thần kỷ luật, Nghĩa sinh cần phải được phân đội, trong đó Đội trưởng cũng như Đội phó có bổn phận dìu dắt Đội sinh theo đúng chỉ thị của Thượng cấp.

nghia_si6
Đoàn Nghĩa sĩ (1)
previous Đoàn Nghĩa sĩ (1)Đoàn Hùng Tâm (1) next