Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Đoàn Hướng đạo (2)
previous Đoàn Hướng đạo (1)Ca đoàn Taberd next

Mỗi đội (8 em thiếu nhi) mang tên một con vật có ích. Đây là đội Trâu đang sinh hoạt. Anh đội trưởng (cầm cờ) đang dạy chuyên môn cho các em trong đội.

huong_dao1
huong_dao2

Thiếu đoàn Lasan Taberd (dành cho các em từ 12 đến 16 tuổi) chuẩn bị làm lễ chào cờ. Mến yêu và trung thành với Tổ quốc là một trong những châm ngôn của Hướng đạo VN.

Liên đoàn Lasan Taberd hiện có một bầy Sói, một Thiếu đoàn và một Toán kha sinh. (Kha sinh dành cho các em từ 16 đến 18 tuổi).

Bầy sói Lasan Taberd đang sinh hoạt. Các em chăm chú nghe các chị Trưởng dạy hát.

Trong tương lai sẽ có thêm một bầy sói nữa.

huong_dao3
Đoàn Hướng đạo (2)
previous Đoàn Hướng đạo (1)Ca đoàn Taberd next