Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Ngạt ngào hương vị
previous Giáng sinh 68 (2)Lửa vàng ca đêm thâu next
ngat_ngao1

Ban Đệ Nhất Cấp Pháp đã tổ chức một cuộc cắm trại trong khuôn viên sau của trường. Thiên nhiên như thu hẹp lại khởi từ lòng hoa niên. Cơm canh chưa bao giờ ngọn thế.

ngat_ngao2 ngat_ngao3
Ngạt ngào hương vị
previous Giáng sinh 68 (2)Lửa vàng ca đêm thâu next