Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Đêm muôn sao (2)
previous Đêm muôn sao (1)Khai phóng để tiến bộ next
muon_sao3
muon_sao4

Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Người có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời?
Để ca tụng bàng hoàng hương sáng láng!
(Hàn Mặc Tử)

muon_sao5

Ngoài đêm Sinh Nhật thì đêm 08/12 phải nói là đêm trở mình thức dậy của Taberd trong lòng kính nhớ Mẹ. Nào đàn ca, nào lời kinh cầu, âm thanh như quyện theo vùng ánh sáng rồi hình ảnh Mẹ rồi di động trong âm ba. Ôi, Mẹ là Mẹ của thương yêu vô cùng.

Đêm muôn sao (2)
previous Đêm muôn sao (1)Khai phóng để tiến bộ next