Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 4
previous Lớp Đệ Thất 3Lớp Đệ Thất 5 next
Ban khen danh dự
Huỳnh Tuấn Nghĩa
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
2 - Đỗ Khắc Tài
3 - Lưu Ngọc Vinh
1 - Nguyễn Hữu Sơn
2 - Lưu Ngọc Vinh
3 - Nguyễn Xuân Dũng
     Đỗ Khắc Tài
1 - Kim Văn Nhơn
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Nguyễn Trọng Trung
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
2 - Nguyễn Đức Bản
3 - Lưu Ngọc Vinh
1 - Đỗ Khắc Tài
2 - Trần Ý
3 - Phạm Quang Trực
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Đỗ Khắc Tài
3 - Hoàng Vũ Cường
SỬ ĐỊAHỘI-HỌAVẠN VẬT
1 - Đỗ Khắc Tài
2 - Lưu Ngọc Vinh
3 - Huỳnh Tuấn Nghĩa
1 - Hồ Hữu Phước
2 - Nguyễn Thành Lộc
3 - Trần Ý
     Nguyễn Trọng Trung
1 - Đỗ Khắc Tài
2 - Nguyễn Văn Ngợi
3 - Lê Trọng Khiết
     Nguyễn Trọng Trung
68-dethat-4-ed
Hàng 5  
Nguyễn Văn Ngợi, Lưu Ngọc Vinh, Võ Quốc Dũng, Dương Chí Xuân, Trần Phước Hải, Trần Hoàng, Lê Trọng Khiết, Đỗ Mạnh Huy, Huỳnh Kim Long, Trần Ý.
Hàng 4  
Chương Mênh, Phạm Quang Trực, Nguyễn Anh Vũ, Huỳnh Quốc Khôn, message Trần Chí Dũng, Trần Thanh Hà, message Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Sơn, Kim Văn Nhơn, message Trần Hoàng Vũ, message Đặng Minh Lộc.
Hàng 3  
Hoàng Hưng Bình, Nguyễn Văn Quý, Trần Hữu Minh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Toàn, Hoàng Văn Hùng, Ngô Đức Nhuận, Nguyễn Thanh Sơn, Huỳnh Tiến Dũng, Hoàng Vũ Cường.
Hàng 2  
Trần Chí Thiện, Phạm Đức Long, Nguyễn Đức Bản, Trần Đức Quang, Ngô Vinh Quan, Hồ Vĩnh Hải, Võ Văn Liêm, Phạm Quốc Trung, Dương Ngọc Bích, Trần Bá Luật, Huỳnh Tuấn Nghĩa, Hứa Chiến Thắng.
Hàng 1  
Nguyễn Xuân Dũng, Hồ Hữu Phước, message Hoàng Quốc Nam, Nguyễn Trọng Trung, Nguyễn Ngọc Huy, Võ Văn Pháy, Lâm Khắc Bạch, Đỗ Khắc Tài, Đàm Quang Phước, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thành Lộc, Hà Thế Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Thất 3Lớp Đệ Thất 5 next