Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 3
previous Lớp Đệ Ngũ 2Lớp Đệ Ngũ 4 next
Ban khen danh dự
Lê Minh Trực
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Đinh Công Toại
2 - Nguyễn Anh Tú
3 - Huỳnh Minh Tuệ
1 - Nguyễn Anh Tú
2 - Huỳnh Minh Tuệ
3 - Nguyễn Ngọc Mỹ
1 - Nguyễn Anh Tú
2 - Bùi Quang Lâm
3 - Đinh Công Toại
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Đinh Công Toại
2 - Trương Hữu Tụng
3 - Huỳnh Minh Tuệ
1 - Đinh Công Toại
2 - Đỗ Như Tùng
3 - Nguyễn Anh Tú
1 - Đinh Công Toại
2 - Dương Thiện Thành
3 - Nguyễn Hữu Thàng
SỬ ĐỊAHỘI-HỌAVẠN VẬT
1 - Nguyễn Hoàng Thao
2 - Nguyễn Anh Tú
3 - Đinh Công Toại
1 - Phạm Văn Tài
2 - Nguyễn Anh Tú
3 - Đinh Công Toại
1 - Trần Thanh Tùng
2 - Đinh Công Toại
3 - Đỗ Trung Thành
68-dengu-3-ed
Hàng 5  
Nguyễn Thiên Định, Vũ Việt Lợi, Ngô Quốc Thành, Võ Bửu Đình, Tôn Thất Dũng, Huỳnh Phước Lộc, Lê Minh Trực, Bùi Văn Thiệp, Võ Văn Hạnh.
Hàng 4  
Trần Thanh Tùng, message Nguyễn Hoàng Thao, message Nguyễn Văn Thiện, Vĩnh Hồng, Phạm Văn Tài, Đinh Công Toại, Lý Văn Minh, Vũ Ngọc Trung, Vũ Lê Châu, message Võ Minh Hải.
Hàng 3  
Nguyễn Phạm Duy, Nguyễn Văn Lâm, Lê Chấn Cương, Nguyễn Thế Thịnh, message Dương Thiện Thành, Nguyễn Tích Thạnh, Nguyễn Mạnh Tiên, Huỳnh Minh Tuệ, Đoàn Thế Hội, message Trương Hữu Tụng.
Hàng 2  
Lương Ngọc Toàn, message Đỗ Trung Thành, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn, message Đỗ Hữu Tâm, Dương Quốc Toàn, Nguyễn Thành Tài, message Nguyễn Cao Tài, Trần Đình Được, Đỗ Như Tùng, Thái Ngọc Cương.
Hàng 1  
message Nguyễn Phát Quang, Vương Đình Huy, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Thắng, message Nguyễn Anh Tú, message Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Hữu Thành, Trần Ngọc Tiến, Vũ Mạnh Tôn, Trần Văn Thắng, message Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Quang Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Ngũ 2Lớp Đệ Ngũ 4 next