Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4ème 3
previous Lớp 4ème 2
Ban khen danh dự
Nguyễn Hoàng Châu
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Hoàng Lê Dũng
2 - Nguyễn Hoàng Chậu
3 - Trần Thanh Hương
1 - Nguyễn Đức Thắng
2 - Nguyễn Hoàng Trí
3 - Nguyễn Quang Phước
1 - Nguyễn Hoàng Chậu
2 - Nguyễn Hoàng Phước
3 - Lâm Quang Nghị
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Ngọc Tuấn
2 - Bùi Văn Thành
3 - Bùi René
1 - Lê Tiến Khanh
2 - Hoàng Lê Dũng
3 - Trần Tuấn Dũng
1 - Nguyễn Hoàng Chậu
2 - Nguyễn Hoàng Trí
3 - Kiều Công Thắng
THƯỜNG-THỨC
1 - Nguyễn Hoàng Trí
2 - Phạm Anh Tài
3 - Lê Tiến Khanh
68-4e-3-ed
Hàng 6  
Nguyễn Hoàng Châu, Phạm Bạt Hổ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Minh Đăng, Bùi René, Huỳnh Ngọc Phụng.
Hàng 5  
Phạm Hồng Phong, Phạm Anh Tài, Bùi Văn Thành, message Lê Thành Công, Quách Đôn Thạnh, Nguyễn Văn Chính, Phan Ngọc Thiện, Đỗ Minh Kiệt, Đỗ Hoàng Diên.
Hàng 4  
Trần Nguyên Trạch, Hoàng Lê Tuấn, Nguyễn Sơn Triệu, Huỳnh Khánh Tuấn, Nguyễn Quang Phước, Triệu Văn Giai, Lê Nam Hồng, Nguyễn Đình Linh, Trần Hữu Nghĩa, Trần Minh Trí.
Hàng 3  
Phạm Công Khải, message Phạm Bá Hùng, message Trương Phi Hùng, Michel Chandamnal, Huỳnh Khánh Hoàng Hùng, Kiều Công Thắng, Nguyễn Kiển Hoàng Long, Trần Minh Hải, Phan Thanh Hùng.
Hàng 2  
message Bùi Độ, Dương Ngọc Long, Trần Ngọc Bích, message Nguyễn Hoàng Trí, Phạm Hoài Bắc, Nguyễn Hùng Lâm, Lý Hưng Phụng, Lê Tiến Khanh, Hồ Tứ Long, Lữ Châu Trực.
Hàng 1  
Lương Hữu Hoàn, Trần Thanh Hương, Trương Văn Hai, Nguyễn Hữu Hinh, Hoàng Lê Dũng, Châu Việt Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Lâm Quang Nghị, Trịnh Nguyên Hùng, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Tuấn Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4ème 2