Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Thất 1
Lớp Đệ Thất 2 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Mạnh Thắng
PHẦN THƯỞNG KHẢO HẠCHQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Đặng Như Chương
2 - Châu Huyết Hùng
3 - Tốn Tấn Nhiệm
1 - Nguyễn Mạnh Thắng
2 - Tống Tấn Nhiệm
3 - Trần Mạnh Cường
1 - Bùi Việt Hùng
2 - Lê Hữu Đức
3 - Vũ Trọng Hiệp
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌCPHÁP-VĂN
1 - Đặng Như Chương
2 - Nguyễn Trung Hiếu
3 - Nguyễn Mạnh Thắng
1 - Châu Huyết Hùng
2 - Vũ Trọng Hiệp
3 - Bùi Việt Hùng
1 - Châu Huyết Hùng
2 - Phạm Đỗ Chung
3 - Nguyễn Trung Hiếu
THƯỜNG-THỨC
1 - Tống Tấn Nhiệm
2 - Phạm Đỗ Chung
3 - Lê Hữu Đức
65-dethat-1-ed
Hàng 6  
Đặng Chương Như, Nghiêm Xuân Mạnh, Hồ Việt Sơn, Nguyễn Phước Viễn, Bùi Việt Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Phan Th. Xuân Huy, Kiều Công Đức, Trần Q. Nguyên, Hà Văn Chương.
Hàng 5  
Vũ Anh Tuấn, Lý Hùng, Trần Tiến Bảo, Phạm Hồng Đức, Dương Phước Hưng, Vũ Tiến Hỷ, Hà M. Ngọc, Vũ Gia Lân, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Đình Thảo.
Hàng 4  
Nguyễn Mạnh Thắng, Châu Huyết Hùng, Triệu Thiện Tường, Nguyễn Thanh Ngọc, Phạm Đỗ Chung, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Long Phụng, Phạm Giản Hòa, Trần M. Cường, Lê Kim Ngọc.
Hàng 3  
Trương Dương Thành, Hoàng Hồng Hải, Lê Công Danh, Phạm Văn Đặng, Trần Đỗ Bách, Mã Tấn Thanh, Lê X. Liên, Nguyễn Minh Trí, Châu C. Trí, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Đình Long.
Hàng 2  
Tống Văn Ánh, Nguyễn Tài Bửu, Lê Ngọc Kim, Trần Tiến Đức, Vũ Trọng Hiệp, Đoàn Tr. Khoan, Trần X. Thu, Nguyễn Khắc Thường, Trương Hoài Văn, Lê Vinh Hạnh, Phạm Minh Tâm.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Thượng, Tống Tấn Nhiệm, Lê Hữu Đức, Nguyễn Quang Tuấn, Ng Xuân Phúc, Phạm Bá Thông, Lê Vĩnh Lợi, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Tiến Hùng.
Lớp Đệ Thất 2 next