Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lời Huynh Trưởng (2)
previous Lời Huynh Trưởng (1)

Nằm ngay trung tâm thủ đô, trường Taberd dĩ nhiên không thể tránh được những hậu quả của những cơn bão táp đó đang đổ dồn trên đất nước.

Chúng ta không thể phủ nhận một vài sự trễ nải trong đời sống học sinh, gây nên vì hoàn cảnh thời cuộc ... Nhưng phải công nhận rằng phần đông các học sinh Taberd vẫn vững lòng tiếp tục việc học hành mắc dầu có những biến chuyển ngả nghiêng trong giới học đường ... Thực ra, tòa nhà có giá trị đâu phải chỉ vì cái vẻ bề ngoài cổ kính hay tân thời, giá trị của nó trước nhất là ở bên trong, ở những vật liệu kiến trúc vững chắc của nó, ở những thành phần sống động ở trong nó.

Về phương diện này, các em học sinh Taberd thực đáng khen ...

Kẻ điều khiển con tàu không được bỏ lỏng tay lái giữa cơn bão táp. Trái lại, bão táp càng mãnh liệt, người thủy thủ lại càng phải vững tay lái, mắt luôn theo dõi kim địa bàn, cố gắng cứu thoát con tàu, bảo tồn hàng hóa và đưa tàu về tới bến.

Đời người cũng có bến phải đạt tới nơi. Nó cũng có những giá trị vĩnh viễn cần phải được bảo tồn ... Đời sống ta chỉ có giá trị nếu ta biết sống theo một lý tưởng: LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA.

Có như vậy, đời sống ta mới là một bước tiến lên không ngừng ...

Ai nói tới sự sống thì phải nói tới sự khát vọng trong một đời sống dồi dào phong phú hơn. Quanh chúng ta, đời sống thật chỉ là một khát vọng. Tất cả những nguyện vọng chính đáng đó đều hướng về tột đỉnh, vươn lên tới SỰ SỐNG HOÀN TOÀN SUNG MÃN, gieo rắc tràn đầy nghĩa cử và công đức ...

Vậy điều thiết yếu của các em học sinh phải lo giữ gìn với bất cứ giá nào, đó là LÒNG HĂNG HÁI CẦU TIẾN nghĩa là ước muốn tiến lên mãi mãi. Sự khát vọng đó phải đánh dấu tất cả các hoạt động học đường, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội của các em. Nó phải nung nấu tâm can và đời sống các wm.

Người trai trẻ không được phép sống trong sự tầm thường ... Họ chỉ tìm thấy sự vui sống khi đã biết buộc chặt "xe của mình vào một vì sao" vì "con đường cứu thoát chỉ là một hướng đi lên" (Claudel).

SƯ HUYNH FÉLICIEN
Lời Huynh-trưởng (2)
previous Lời Huynh Trưởng (1)