Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
  Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
now
Taberd ngày nay

Khu lóp 6 - 7 - 8 và một góc của Thính đường

một số Frère vẫn còn ở trên sân thượng của thính đường
previous Xem hình trướcMục LụcXem hình kế tiếp next
taberd_2009_11.jpg
previous Xem hình trướcMục LụcXem hình kế tiếp next