Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 79
San Jose, tháng 4 năm 2010
Hình do Trần Ngọc Tuấn gởi đến
next Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần)     Mục lục     Orange County, tháng 7 năm 2010
reunion/taberd79/sanjose_4-2010_1.jpg
reunion/taberd79/sanjose_4-2010_2.jpg
reunion/taberd79/sanjose_4-2010_3.jpg