Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Sàigòn, tháng 12 năm 2009
next Nam Cali, tháng 11 năm 2009     Mục lục     Nam Cali, Giáng Sinh 2009
reunion/hop_mat_1209.jpg
Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Thái Phương & phu nhân, Huỳnh Ngọc LâmLai Hữu Đức