Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Sàigòn, tháng 6 năm 2009
next Nam Cali, tháng 4 năm 2009     Mục lục     Sàigòn, tháng 9 năm 2009
reunion/hop_mat_0609.jpg
Nguyễn Đình Biên, Nguyễn Trường Sơn, Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức