Taberd.org Lasan Taberd
   

Họp mặt
Hình ảnh họp mặt Taberd 76
Paris, 11 tháng 11 năm 2010
Buổi họp mặt nho nhỏ
next Cali, 3 tháng 10 năm 2010     Mục lục     Lyon, 11-12 tháng 12, 2010
reunion/paris_11112010.jpg
Nguyễn Quang Sơn (tự Sơn lai), Lê Như Quốc Khánh (tự Cu K) & Phương Khanh (bà xã Cu K),
Hồ Tây GiangNguyễn Ngô Hùng (tự Tây Ba lô)